KLIN© Kinderen Leren Initiatieven Nemen in Communicatie

In een aangepaste speel- en leeromgeving bieden wij een behandelprogramma waarin we in groepsverband en individueel aan de slag gaan met ondersteunde communicatie (OC), taal en geletterdheid. Hierbij staat samen beleven en ervaren centraal, waarbij we de interesses van het kind als uitgangspunt nemen.

Het KLIN©-programma is ontworpen voor kinderen van 3 t/m 11 jaar die niet of nauwelijks praten als gevolg van een communicatief meervoudige beperking (CMB). Ons doel is om communicatie, taal en geletterdheid intensief te stimuleren. De behandeling vindt voornamelijk plaats in het KLIN©-atelier, een speel- en leeromgeving waar drempels worden verlaagd of zelfs volledig weggenomen met behulp van ondersteunde communicatie en multimedia.

Mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben veel moeite met communicatie en taal. Vaak praten ze niet of nauwelijks, als gevolg van een combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en/of motorische beperkingen. Het betreft een diverse groep, waarbij individuen onderling sterk verschillen. Desondanks delen ze allemaal moeilijkheden met taal en communicatie. 

Wat houdt KLIN© in? 

Gedurende één schooljaar brengen kinderen een aantal dagen of dagdelen per week door in het KLIN©-atelier, waar ze samenwerken met gespecialiseerde behandelaren en vaktherapeuten. Deze professionals, zoals pedagogen, logopedisten, muziektherapeuten en fysiotherapeuten, zijn allemaal opgeleid tot OC-specialist bij onze eigen Milo Academy.

Ankergestuurd werken

Bij Milo werken we met ankers die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, zoals het anker 'Bouwen'. Elk anker begint met een startactiviteit, waarbij het kind samen met ouders en behandelaren iets beleeft. Deze activiteit dient als basis voor vervolgactiviteiten, zoals gezamenlijk spelen en interactief voorlezen. Kinderen bouwen gericht aan hun woordenschat door nieuwe ervaringen en begrippen te koppelen aan bekende woorden.

OC-behandelaar Magda vertelt wat ankergestuurd werken inhoudt.

Ondersteunde communicatie

We onderzoeken uitgebreid hoe een kind communiceert. We identificeren obstakels, ontdekken mogelijkheden en zoeken naar de best passende communicatieondersteuning, afgestemd op het kind en zijn omgeving. Hierbij gebruiken we een Communicatie Competentie Profiel als startpunt.

Enkele voorbeelden van ondersteunde communicatie binnen het KLINc-atelier zijn: 

  • Rituelen en voorspelbaarheid met onder andere liedjes en scripts 
  • Gebaren ter ondersteuning van gesproken taal
  • Pictogrammen en foto's als visuele ondersteuning
  • Communicatiehulpmiddelen, zoals Taal Activiteiten Kaarten en spraakcomputers
  • Concrete verwijzers, zoals een beker voor drinken

Bij ondersteunde communicatie (OC) gaat het om het ondersteunen van communicatie. Door de persoon die niet kan praten, maar ook door de omgeving. Het gaat om samen communicatie mogelijk maken. Ondersteunde communicatie kan van alles zijn, zoals gebaren, pictogrammen, spraakknoppen, liedjes, spraakcomputers en oogbesturing.

Betrokkenheid van het sociale netwerk

Bij Milo zien we ouders als ervaringsdeskundigen. Ouders en de omgeving van het kind zijn intensief betrokken. Een communicatieprobleem heeft een kind nooit alleen, maar altijd samen met de mensen om zich heen. Daarom stimuleren en begeleiden we ouders om ook thuis actief bezig te gaan met ondersteunde communicatie. 

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Milo is verbonden met de leerstoel Ondersteunde communicatie (OC) bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierdoor zijn onze behandelprogramma's gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De leerstoel verricht continu onderzoek naar ondersteunde communicatie, taal en geletterdheid. We gebruiken wat we ontdekken in ons onderzoek om onze behandelingen te verbeteren. Tegelijkertijd helpt wat we in de praktijk zien ons om ons onderzoek verder vorm te geven.

Heb je vragen over KLIN©?

Wil je meer weten over KLIN©? Ben je benieuwd of KLIN© iets voor jullie is?