Praten kan ik niet, maar communiceren wil ik wel!

Bij Milo maken we communicatie mogelijk. Samen met ouders en andere communicatiepartners als ervaringsdeskundigen. Want ook als je niet kunt praten, wil je communiceren. Ondersteunde communicatie (OC) biedt mogelijkheden om te communiceren, juist als taal niet tot spraak komt. Iedereen heeft recht op toegang tot communicatie, waar, wanneer en op wat voor manier dan ook.

Wij zijn behandeling, opleiding, wetenschap en innovatie

Bij Milo gaan behandeling, opleiding, wetenschap en innovatie hand in hand. Zo beïnvloedt de praktijk de wetenschap en andersom en blijven we samen leren. Zo helpen we mensen communiceren.

 • De behandelprogramma’s van Milo helpen kinderen en jongeren die niet kunnen praten én hun communicatiepartners (denk aan ouders, familie, de leerkracht, de begeleider en de oppas) communiceren met ondersteunde communicatie.

 • Voor goede behandeling en ondersteuning heb je deskundige mensen nodig. Daarom leiden we professionals, ouders en andere betrokkenen op tot OC-specialist via onze opleidingen van de Milo Academy.

 • Milo financiert de leerstoel Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wetenschappelijk onderzoek helpt om onze behandeling en opleiding te onderbouwen. Zo weten we beter wat werkt en waarom het werkt.

 • Naast wetenschappelijk onderzoek toetsen en verbeteren we continu onze behandeling en opleiding. Ook proberen we innovatieve oplossingen te vinden voor de praktijk.

Hoe kunnen we je helpen?

 • Ik ben een ouder

  Maak je je zorgen om de spraak- en taalontwikkeling van je kind? Praat je kind niet of nauwelijks? Milo helpt je graag. 

 • Ik ben een professional

  Werk je met kinderen die niet of nauwelijks praten? Milo helpt je graag. 

Meld je aan voor het Milo symposium

Het is een verhaal van doorzettingsvermogen en liefde: het verhaal van Rikus, een 16-jarige jongen met autisme, en zijn toegewijde moeder Marichu. In een openhartig interview deelt ze haar ervaringen en vertelt ze hoe Milo hun leven heeft veranderd.

Iedereen verdient een stem

Iedereen verdient een stem. Ook als je niet of nauwelijks kunt praten. Hiervoor gebruiken wij ondersteunde communicatie, vaak afgekort als OC. Dit zijn bijvoorbeeld lichaamstaal, gebaren, pictogrammen, spraakknoppen, een spraakcomputer of oogbesturing. 

 • Zorgt voor verbinding

  Communicatie creëert verbinding tussen mensen. Communicatie is de basis voor ontwikkelen, leren, participatie, inclusie en autonomie.

 • Passende ondersteuning

  Ook mensen die niet of nauwelijks kunnen praten hebben dus recht op toegankelijke communicatie waarbij gezorgd dient te worden dat zij hiertoe de best passende ondersteuning krijgen.

 • Samen zoeken naar oplossingen

  Een communicatieprobleem heb je samen. We zoeken daarom ook samen naar oplossingen. 

Voor iedereen is er een manier om te communiceren

 • Ondersteunde communicatie

  Milo wil de mogelijkheden van ondersteunde communicatie laten zien voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks praten, en voor de mensen met wie ze communiceren.

 • Leren communiceren

  Milo helpt kinderen en belangrijke communicatiepartners communiceren met ondersteunde communicatie, zodat ze na onze interventie beter met elkaar kunnen communiceren.

 • Eigenaarschap

  Milo is een korte tijd betrokken. Daarna is het sociale netwerk rondom de cliënt zelf in staat het op te pakken. Het is belangrijk dat het netwerk eigenaarschap toont. 

Meer over ondersteunde communicatie

 • Hoe leer je communiceren met ondersteunde communicatie? Modelleren, modelleren, modelleren

  Alleen wanneer de omgeving consistent ondersteunde communicatie (OC) gebruikt, is er kans op succes. Lees meer over hoe je leert communiceren met ondersteunde communicatie.

  Opleiding
 • Soms zijn er bij ouders en hulpverleners twijfels over ondersteunde communicatie (OC). Gaat mijn kind ooit spreken als we ondersteunde communicatie inzetten? Deze zorgen zijn begrijpelijk, maar niet terecht. Lees meer over de invloed van ondersteunde communicatie op spraak.

  Opleiding
 • Hoe kies je uit duizenden woorden?

  “Welke woorden kies ik? Welke woorden kunnen het best in de spraakcomputer gezet worden?". Belangrijke vragen, die in de praktijk van ondersteunde communicatie (OC) door veel ouders, leerkrachten en therapeuten gesteld worden. Hoe kies je uit duizenden woorden? Welke woorden zijn belangrijk? Lees er alles over.

  Opleiding

Toen de ouders van Lex merkten dat de ontwikkeling van Lex anders verliep, gingen ze vastberaden op zoek naar mogelijkheden. In een openhartig interview vertellen Nathalie en Denny trots over hun zoon Lex die het Angelman syndroom heeft.

Het laatste nieuws

De moeder van Liam vertelt dat ondersteunde communicatie (OC) meer is dan alleen een spraakvervanger. Het helpt Liam de wereld om zich heen beter te begrijpen en het stimuleert zijn spraak. Onder andere door ondersteunde communicatie maakt hij nu stappen in het speciaal onderwijs en leert hij lezen en rekenen. Liam heeft op vijfjarige leeftijd een KLIN©-jaar gevolgd. 

Het laatste onderzoek