Milo erkend als expertise­organisatie door ZonMw

Stichting Milo is door ZonMw erkend als expertiseorganisatie in de Zintuiglijke Gehandicaptenzorg. ZonMw geeft deze erkenning af namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee is Milo nu een erkend expertisecentrum voor ondersteunde communicatie (OC). Dit is een belangrijke mijlpaal in het streven naar betere zorg en kennis voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks kunnen praten én hun communicatiepartners (denk aan ouders, familie en begeleiders). De erkenning als expertiseorganisatie helpt Milo om kennis verder te delen en onze behandelingen en opleidingen verder te onderbouwen en te vernieuwen.

De erkenning is een compliment voor onze medewerkers en kan andere deuren openen, waaronder toegang tot meer financiële middelen.

Arjen Beekman, bestuurder van Stichting Milo

Recht op toegankelijke communicatie

Iedereen heeft recht op toegankelijke communicatie, zoals staat in het VN-verdrag Handicaps. Maar in Nederland zijn er veel mensen die niet of nauwelijks kunnen praten. Een deel heeft ook verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen. Dit noemen we een communicatieve meervoudige beperking (CMB). Om communicatie mogelijk te maken, is specialistische zorg en kennis nodig. Ondersteunde communicatie helpt hierbij, bijvoorbeeld met gebaren, pictogrammen of spraakcomputers. Milo wil voor alle kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking een passende vorm van ondersteunde communicatie vinden. Zo kunnen zij beter contact maken, leren, ontwikkelen, meedoen in de samenleving en zelfstandiger zijn. 

Over Milo

Bij Milo maken we communicatie mogelijk. Samen met ouders als ervaringsdeskundigen. Want ook als je niet kunt praten, wil je communiceren. Ondersteunde communicatie biedt mogelijkheden om te communiceren, juist als taal niet tot spraak komt. Iedereen heeft recht op toegang tot communicatie, waar, wanneer en op wat voor manier dan ook. Bij Milo gaan behandeling, opleiding, wetenschap en innovatie hand in hand. Zo beïnvloedt de praktijk de wetenschap en andersom en blijven we samen leren. Zo helpen we mensen communiceren. 

Over ZonMw

ZonMw programmeert en financiert onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn, en stimuleert het gebruik van deze kennis. Als organisatie zet ZonMw zich al decennialang in voor een goede gezondheid voor iedereen. Een belangrijke opdrachtgever van ZonMw is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie heeft de opdracht voor het programma Expertisefunctie Zintuiglijke Gehandicaptenzorg (ZG) verstrekt aan ZonMw. De programmacommissie van ZonMw beoordeelt onder meer de erkenningsverzoeken van zorgaanbieders om als expertiseorganisatie te worden aangemerkt. In de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten werken instellingen binnen de zintuiglijke gezondheidszorg met elkaar samen op kennisontwikkeling en -verspreiding. Het doel is de juiste zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past.

Dr. Stijn Deckers

  • Stijn Deckers

    Lees meer over Stijn Deckers.

    Behandeling