Wie we zijn

We helpen kinderen en jongeren tot 23 jaar die niet of nauwelijks praten vanwege een communicatief meervoudige beperking (CMB). 

Onze behandelingen zijn niet alleen voor het kind, maar ook voor de mensen om hen heen, zoals ouders, grootouders, leraren en oppas. Een communicatieprobleem heeft een kind nooit alleen, maar altijd samen met de mensen om zich heen. Wij zien in ondersteunde communicatie (OC) altijd mogelijkheden om tot communicatie te komen. Juist als taal niet tot spraak komt. 

Behandeling is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de statutaire naam Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie

Onze behandelfilosofie

  • Ondersteunde communicatie

    Communicatie is de basis voor ontwikkelen en participatie. Ondersteunde communicatie (OC) biedt mogelijkheden om te communiceren, juist als taal niet tot spraak komt.

  • Denken in mogelijkheden

    Milo wil de mogelijkheden van ondersteunde communicatie bekendmaken. Milo helpt OC-gebruikers en hun netwerk, zodat ze na onze interventie beter kunnen communiceren. 

  • Zelfstandig verder

    De omgeving van het kind is vanaf de eerste dag intensief betrokken. Na onze interventie is de omgeving zelf in staat om het verder op te pakken.