ANBI

Milo Behandeling is een zelfstandig behandelcentrum voor ondersteunde communicatie (OC). Wij verlenen zorg aan kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Milo Behandeling is formeel bekend onder de juridische entiteit Stichting Milo - Wegbereiders in Communicatie.

ANBI

Stichting Milo is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat Stichting Milo voor de belastingdienst wordt aangemerkt als een goed doel.

Gegevens

Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie 
KvK-nummer: 17208147
Fiscaalnummer: 818148585
Postadres: Postbus 213, 5480 AE Schijndel
Bezoekadres: Deken Baekersstraat 10, 5482 JH Schijndel

Beloningsbeleid

De WNT is van toepassing op Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie. Het voor Stichting Milo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 151.000 Klasse 2 zorg- en jeugdhulp.

Bestuurder

Iedereen verdient een stem

Iedereen verdient een stem. Ook als je niet of nauwelijks kunt praten. Hiervoor gebruiken wij ondersteunde communicatie, vaak afgekort als OC. Dit zijn bijvoorbeeld lichaamstaal, gebaren, pictogrammen, spraakknoppen, een spraakcomputer of oogbesturing. 

 • Zorgt voor verbinding

  Communicatie creëert verbinding tussen mensen. Communicatie is de basis voor ontwikkelen, leren, participatie, inclusie en autonomie.

 • Passende ondersteuning

  Ook mensen die niet of nauwelijks kunnen praten hebben dus recht op toegankelijke communicatie waarbij gezorgd dient te worden dat zij hiertoe de best passende ondersteuning krijgen.

 • Gedeeld probleem

  Een communicatieprobleem heb je samen. We zoeken daarom ook samen naar oplossingen. 

Voor iedereen is er een manier om te communiceren

 • Ondersteunde communicatie

  Milo wil de mogelijkheden van ondersteunde communicatie (OC) laten zien voor kinderen en jongeren die niet of nauwelijks praten, en voor de mensen met wie ze communiceren.

 • Leren communiceren

  Milo helpt kinderen en belangrijke communicatiepartners communiceren met ondersteunde communicatie, zodat ze na onze interventie beter kunnen communiceren.

 • Eigenaarschap

  Milo is kortdurend betrokken, waarna het netwerk in staat moet zijn het zelf op te pakken. Het sociale netwerk van de cliënt dient daarom vanaf het begin eigenaarschap te tonen.

   


   

Download de jaarrekening van Stichting Milo