Aanmelden

Maak je je zorgen om de taalontwikkeling van je kind? Praat je kind niet of nauwelijks? Wil je weten hoe je kunt communiceren met je kind? Ook als je niet kunt praten, kun je communiceren. Samen met ouders als ervaringsdeskundigen doet Milo er alles aan om de mogelijkheden voor communicatie te vinden. 

Belangrijk

Vraag je medisch specialist, zoals een kinderarts, neuroloog of revalidatiearts, om een verwijzing naar Stichting Milo. Let op: een handtekening van een huisarts , AVG-arts of physician assistant is niet voldoende. 

Je aanmelding is pas compleet als we een volledig ingevulde en ondertekende vragenlijst met alle gevraagde bijlagen (inclusief verwijsbrief) door de wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben ontvangen. 

Zodra we deze documenten hebben, gaan we meteen aan de slag met je aanmelding. Onze aanmeldfunctionaris neemt na de beoordeling contact met je op om het verdere verloop te bespreken.

Hoe verloopt de aanmelding?

 • Vragen over een (eventuele) aanmelding

  Ben je benieuwd of Milo je kan helpen met het vinden van mogelijkheden voor communicatie van je kind, je cliënt of leerling? Maak dan een vrijblijvende telefonische afspraak met één van onze aanmeldfunctionarissen. Wij zijn hiervoor bereikbaar op 073-73709287 of via ons contactformulier. Met de aanmeldfunctionaris bespreek je in grote lijnen of een aanmelding bij Milo bij de zorgvraag past. Let op: je kind, cliënt of leerling is na de belafspraak niet automatisch aangemeld.

 • Aanmelding

  Vraag een verwijsbrief aan bij de medisch specialist van het kind, zoals een kinderarts, een neuroloog of revalidatiearts. Let op: een handtekening van een huisarts, een AVG-arts of een physician assistant is niet voldoende.

  Vul het aanmeldformulier Milo zo volledig mogelijk in en zorg voor ondertekening door de wettelijke vertegenwoordiger(s). De vragenlijst bevat een checklist van alle documenten die wij nodig hebben om de aanmelding definitief te maken. De aanmelding verloopt sneller als je deze documenten direct toevoegt.

  Let op: de aanmelding is pas definitief als wij de juiste verwijsbrief en de ondertekende vragenlijst met de verplichte bijlagen hebben ontvangen. Bij voorkeur per mail (aanmeldingen@stichtingmilo.nl) of anders per post naar Stichting Milo, Aanmeldingen, postbus 213, 5480 AE Schijndel.

 • Beoordeling aanmelding

  Zodra we de documenten hebben ontvangen, gaan we hiermee aan de slag. Na beoordeling van de aanmelding neemt de aanmeldfunctionaris telefonisch contact met je op om het verdere verloop te bespreken.

 • Wachtlijst

  De aanmeldfunctionaris plaatst je kind op de wachtlijst voor één van onze behandelprogramma’s. Je krijgt een indicatie van de wachttijd. De wachttijd kan per provincie verschillen.

 • Definitieve startdatum

  Je ontvangt een tussentijdse update van de wachttijd als deze in de praktijk afwijkt van de bij stap 4 genoemde wachttijd. Over de definitieve startdatum ontvang je tijdig informatie. De eerste stap in het behandelprogramma is een kennismakingsgesprek thuis bij je kind.

 • Start behandelprogramma

  Het behandelprogramma gaat van start. 

Financiering

De financiering van de behandelzorg vindt plaats via de Zorgverzekeringswet (ZvW) tenzij je kind een indicatiestelling ZGAUD heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in het kader van de WLZ. Een eigen risico vanuit de ZvW is niet aan de orde tenzij je kind ouder is dan 18 jaar.

Wil je meer informatie over de financiering? Neem contact op met de aanmeldfunctionaris.