Wie we zijn

Milo financiert de leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) bij Kinderen met Meervoudige Beperkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In Nederland is er nog weinig onderzoek gedaan naar ondersteunde communicatie (OC). Wat is de effectiviteit van ondersteunde communicatie? En welke ondersteunde communicatie is het best passend? Ook is er weinig zicht op de effecten van ondersteunde communicatie op de schoolse prestaties en de rol van communicatie en taal daarbij.

Waarom deze leerstoel

Uit onderzoek blijkt dat kinderen profijt hebben van de inzet van ondersteunde communicatie, maar het is ook duidelijk dat het succes afhangt van de mate waarin een duurzame en passende aanpak wordt gerealiseerd. Communicatieproblemen leiden niet alleen tot achterstanden bij ontwikkeling en leren, maar ook tot sociaal-emotionele gedragsproblematiek. Dat komt omdat communicatie en taal niet op zichzelf staan in hun ontwikkeling, maar daarin aangejaagd en ondersteund worden door een reeks andere ontwikkelingsdomeinen, waaronder aandacht, waarneming, geheugen, cognitie, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Ondersteunde communicatie moet meer deskundige aandacht krijgen in de opleiding van leerkrachten, onderwijsassistenten, gedragswetenschappers en behandelaars. Training, voorlichting en coaching moeten zich daarnaast richten op de rol van ouders en andere belangrijke personen in het sociale netwerk van kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Naast wetenschappelijke kennis vereist dit een sterke wederzijdse verbinding tussen onderzoek en praktijk. Daarom is de leerstoel direct verbonden met Milo. 

De drie onderzoekslijnen

  • Assessment en besluitvorming

    Assessment van communicatieve competentie en onderbouwing klinische besluitvorming in het keuzeproces van de best passende configuratie voor ondersteund communiceren.

  • Geletterdheid en onderwijs

    Ondersteunde communicatie in ontwikkelend leren en onderwijs met nadruk op functionele geletterdheid, vertel- en verhaalvaardigheid.

  • Participatie en inclusie

    Ondersteunde communicatie in sociaal-maatschappelijk functioneren en contact met het sociale netwerk.

Bekijk de laatste onderzoeken