Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Stichting Milo, of over het gedrag van één van onze medewerkers, willen wij deze klacht graag horen en samen tot een oplossing komen. Op basis van je klachten kunnen we immers onze dienstverlening verbeteren.

Wij gaan er vanuit dat je eerst probeert met de direct betrokkene(n) tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. Wij hebben deze procedure opgesteld om ervoor te zorgen dat je klacht op een goede manier wordt behandeld.

De klachtencommissie

Mevrouw drs. D.J.J.A. van Miltenburg-Prins (voorzitter)
Mevrouw mr. A.J.A. Simons-Schroer
De heer Dr. P.H.F.M. van Casteren

Geschillencommissie voor de gezondheidszorg

Stichting Milo is aangesloten bij de landelijke geschillenregeling voor de gezondheidszorg. Deze commissie is een vervolgstap als klachten binnen de organisatie geen gehoor krijgen of niet naar tevredenheid worden opgelost.