Wie we zijn

Milo richt zich op onderzoek en ontwikkeling voor het verbeteren van de kwaliteit van ondersteunde communicatie. Het gaat hier om mensen die ten gevolge van aangeboren of verworven beperkingen ernstige tot zeer ernstige beperkingen ondervinden in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebarentaal en schrift. 

Milo Innovatie is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de statutaire naam: Stichting OOK-OC! 

Onze doelstellingen

  • Ontwikkelen van producten en kennis

    Het creëren en aanpassen van (buitenlandse) producten. Het ontwikkelen van kennissources, databanken, software-engineering, leeromgevingen, serious gaming en technologische leerontwikkelingen voor ondersteunde communicatie.

  • Ontwikkelen van Passend Onderwijs programma's

    Ontwikkelen van Passend Onderwijs programma's voor inclusie van kinderen met meervoudige beperkingen.

  • Samenwerken met wetenschap

    Koppeling met de leerstoel Ondersteunde communicatie (OC) aan Radboud Universiteit realiseren en onderhouden. Samenwerken met partners, zoals het Expertisecentrum Nederlands (EN), voor een geïntegreerde aanpak.