ANBI

Milo Innovatie richt zich op onderzoek en ontwikkeling voor het verbeteren van de kwaliteit van ondersteunde communicatie voor mensen met Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB). Het gaat hier om mensen die ten gevolge van aangeboren of verworven beperkingen ernstige tot zeer ernstige beperkingen ondervinden in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, gebarentaal en schrift. Milo Innovatie is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de statutaire naam: Stichting OOK-OC! 

ANBI

Stichting OOK-OC! is een Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI) en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat Stichting OOK-OC! voor de belastingdienst wordt aangemerkt als een goed doel.

Gegevens

Stichting OOK-OC!
KvK-nummer: 56009747
RSIN-nummer: 851942076
Postadres: Postbus 213, 5480 AE Schijndel
Bezoekadres: Deken Baekersstraat 10, 5482 JH Schijndel

Bestuurders