Prof. dr. Hans van Balkom

Mijn naam is Hans van Balkom, geboren in 1954. Ik ben Psycholinguïst en heb Algemene Taalwetenschap gestudeerd. Ik heb mij toegelegd op ondersteunende communicatie (OC) voor mensen met stoornissen in het waarnemen, verwerken, begrijpen en uiten van spraak, tekst en gebaren(taal).

Taal dat niet tot spraak komt, vindt in communicatie altijd een uitweg.

In 2010 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie (OC) voor mensen met een meervoudige beperking’ aan Radboud Universiteit Nijmegen en richtte toen ‘Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie’ op.

Mijn gedrevenheid en passie is erop gericht om voor mensen, die door de een of andere stoornis niet (meer) kunnen praten of gebaren, de taal van de omgeving niet meer kunnen begrijpen of niet meer kunnen lezen, oplossingen te zoeken en aan te reiken via ondersteunde communicatie. Ik ben lid van het managementteam van Milo en verantwoordelijk voor expertise en innovatie.