IkOOC Ik Ontwikkel mijn Ondersteunde Communicatie

Bij het IkOOC-behandelprogramma richten we ons op individuele hulpvragen. Ons doel is om de communicatie tussen kinderen en jongvolwassenen die niet of nauwelijks kunnen praten en hun omgeving te verbeteren. We maken gebruik van ondersteunde communicatie (OC) en empoweren het netwerk rondom het kind.

Het IkOOC-programma is ontworpen als een individuele behandeling voor kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar die niet of nauwelijks praten als gevolg van een communicatief meervoudige beperking (CMB). De behandeling wordt gegeven in de vertrouwde omgeving van het kind, of dat nu thuis is, bij opa en oma, op het kinderdagcentrum, of op school. Het IkOOC-programma volgt na het Communicatie Competentie Profiel

Mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben veel moeite met communicatie en taal. Vaak praten ze niet of nauwelijks, als gevolg van een combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en/of motorische beperkingen. Het betreft een diverse groep, waarbij individuen onderling sterk verschillen. Desondanks delen ze allemaal moeilijkheden met taal en communicatie. 

Wat houdt IkOOC in?

De invulling van het IkOOC-programma hangt af van de individuele hulpvraag. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van oogbesturing of de omgeving van het kind aanpassen met foto's en pictogrammen. De duur en intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van de benodigde ondersteuning. 

Ondersteunde communicatie

Ondersteunde communicatie (OC) is een essentieel onderdeel van onze behandelprogramma's. Want met ondersteunde communicatie maken we communicatie mogelijk. In het Communicatie Competentie Profiel is de best passende ondersteuning voor communicatie gevonden. 

Bij ondersteunde communicatie (OC) gaat het om het ondersteunen van communicatie. Door de persoon die niet kan praten, maar ook door de omgeving. Het gaat om samen communicatie mogelijk maken. Ondersteunde communicatie kan van alles zijn, zoals gebaren, pictogrammen, spraakknoppen, liedjes, spraakcomputers en oogbesturing.

Betrokkenheid van het sociale netwerk

Bij Milo zien we ouders als ervaringsdeskundigen. Ouders en de omgeving van het kind zijn intensief betrokken. Een communicatieprobleem heeft een kind nooit alleen, maar altijd samen met de mensen om zich heen. Daarom stimuleren en begeleiden we ouders om zelf aan de slag te gaan met ondersteunde communicatie. 

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Milo is verbonden met de leerstoel Ondersteunde communicatie (OC) bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierdoor zijn onze behandelprogramma's gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De leerstoel verricht continu onderzoek naar ondersteunde communicatie, taal en geletterdheid. We gebruiken wat we ontdekken in ons onderzoek om onze behandelingen te verbeteren. Tegelijkertijd helpt wat we in de praktijk zien ons om ons onderzoek verder vorm te geven.