ComOOK Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met een beperking

Jonge kinderen leren communiceren door het contact met hun ouders. Maar bij kinderen die niet kunnen praten, verloopt dit anders. Met het ComOOK-programma leren ouders om het contact met hun kind te verbeteren en communicatie te stimuleren. 

Het ComOOK-programma is speciaal voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar die niet of nauwelijks (gaan) praten vanwege een communicatieve meervoudige beperking (CMB). Normaal gesproken leren jonge kinderen praten en communiceren door contact met hun ouders. Maar als een kind beperkingen heeft of zich anders ontwikkelt, kan het lastiger zijn om goed contact te maken. Hoe kun je toch mogelijkheden zien en kansen benutten, ondanks de beperkingen van je kind? Hoe kun je het beste contact maken en de communicatie stimuleren? Dat is waar het ComOOK-programma mee helpt.

Mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben veel moeite met communicatie en taal. Vaak praten ze niet of nauwelijks, als gevolg van een combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en/of motorische beperkingen. Het betreft een diverse groep, waarbij individuen onderling sterk verschillen. Desondanks delen ze allemaal moeilijkheden met taal en communicatie. 

Wat houdt ComOOK in?

In het ComOOK-programma komen we thuis op bezoek en organiseren we workshops. Ouders leren handige vaardigheden om communicatie met hun kind te stimuleren. Thuis maken we filmpjes van alledaagse situaties om lastige situaties of gedrag te begrijpen. Ouders krijgen tips over hoe ze hun eigen gedrag kunnen aanpassen of de omgeving kunnen veranderen voor hun kind. We helpen ook bij het praktisch toepassen van deze tips. Elke week wisselen we tussen de filmpjes en praktische hulp. Op die manier blijven we ouders steeds ondersteunen bij het gebruiken van wat ze hebben geleerd. Het doel is om ouders sterker te maken in het begrijpen en omgaan met situaties, en zo de communicatie en interactie met hun kind te verbeteren.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Milo is verbonden met de leerstoel Ondersteunde communicatie (OC) bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierdoor zijn onze behandelprogramma's gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De leerstoel verricht continu onderzoek naar ondersteunde communicatie, taal en geletterdheid. We gebruiken wat we ontdekken in ons onderzoek om onze behandelingen te verbeteren. Tegelijkertijd helpt wat we in de praktijk zien ons om ons onderzoek verder vorm te geven.