Wat is een communicatief meervoudige beperking?

Mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben veel moeite met communicatie en taal. Vaak praten ze niet of nauwelijks, als gevolg van een combinatie van verstandelijke, zintuiglijke en/of motorische beperkingen. Het betreft een diverse groep, waarbij individuen onderling sterk verschillen. Desondanks delen ze allemaal moeilijkheden met taal en communicatie. 

Bij een communicatief meervoudige beperking kunnen zowel aangeboren als verworven stoornissen een rol spelen. Bij aangeboren stoornissen ontstaat de beperking voor of bij de geboorte, zoals bijvoorbeeld bij cerebrale parese, of is deze het gevolg van erfelijke afwijkingen, zoals bij het downsyndroom en het Angelman syndroom. Verworven stoornissen manifesteren zich op latere leeftijd als gevolg van ziekten of ongevallen, zoals traumatisch hersenletsel (THL), hersentumoren, ALS en MS. Soms is er sprake van autisme (ASS).

Bekijk ook het antwoord op andere vragen

Bij ondersteunde communicatie (OC) gaat het om het ondersteunen van communicatie. Door de persoon die niet kan praten, maar ook door de omgeving. Het gaat om samen communicatie mogelijk maken. Ondersteunde communicatie kan van alles zijn, zoals gebaren, pictogrammen, spraakknoppen, liedjes, spraakcomputers en oogbesturing.