Communicatie Competentie Profiel

We onderzoeken uitgebreid hoe een kind communiceert. We identificeren obstakels, ontdekken mogelijkheden en zoeken naar de best passende communicatieondersteuning, afgestemd op het kind en zijn omgeving. Met een Communicatie Competentie Profiel (CCP) brengen we beperkingen, belemmeringen, vaardigheden en mogelijkheden in kaart. We stellen vast welke beperkingen en belemmeringen er zijn, en zoeken via vaardigheden en mogelijkheden naar een oplossing. 

Wat houdt het Communicatie Competentie Profiel in? 

Het Communicatie Competentie Profiel komt tot stand door onderzoek, observeren en analyseren. De observaties vinden plaats in verschillende leefomgevingen, zoals de school, het kinderdagcentrum of bij opa en oma. Op die manier ontstaat een compleet beeld van hoe het kind communiceert in diverse situaties. We noemen dit onderzoek dynamisch assessment. Het Communicatie Competentie Profiel vormt het uitgangspunt voor advies en verdere behandeling. 

Communicatie is meer dan taal

Bij communicatie denken mensen vaak aan taal. Maar je hebt verschillende vaardigheden nodig om te communiceren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je aandacht kunt vasthouden. Je moet ook weten wat er om je heen gebeurt. En alle informatie moet je kunnen ordenen. Alle vaardigheden voor communicatie noemen wij kerndomeinen. De kerndomeinen van ieder individueel kind brengen wij in kaart. 

Dynamisch assessment

Om een compleet beeld te krijgen van kinderen die niet of nauwelijks kunnen praten is meer nodig dan alleen gestandaardiseerde testen. Daarom maken we gebruik van dynamisch assessment. Samen gaan we op onderzoek uit. Hoe communiceert het kind? Tegen welke obstakels lopen jullie aan? Welke mogelijkheden heeft het kind? We observeren in verschillende omgevingen (bijvoorbeeld thuis, bij opa en oma en op het kinderdagcentrum), voeren gesprekken met de omgeving en nemen testen af. 

We volgen het kind in verschillende situaties en omgevingen. Samen met ouders als ervaringsdeskundigen, en andere betrokkenen zoal leerkrachten, behandelaren en familie. Natuurlijk betrekken we, waar mogelijk, ook het kind zelf.

Advies en verdere behandeling

Op basis van het Communicatie Competentie Profiel brengen we advies uit. Dit doen we in de vorm van een folder en een kernteamgesprek. Bij het kernteamgesprek zijn alle belangrijke communicatiepartners aanwezig. Denk aan ouders, opa en oma, behandelaren, leerkrachten en de oppas. Ook kijken we naar mogelijkheden voor verdere behandeling. 

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Milo is verbonden met de leerstoel Ondersteunde communicatie (OC) bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierdoor zijn onze behandelprogramma's gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De leerstoel verricht continu onderzoek naar ondersteunde communicatie, taal en geletterdheid. We gebruiken wat we ontdekken in ons onderzoek om onze behandelingen te verbeteren. Tegelijkertijd helpt wat we in de praktijk zien ons om ons onderzoek verder vorm te geven.

Heb je vragen over het Communicatie Competentie Profiel?

Neem contact met ons op via 073-7370287 of