Validering van de Nederlandstalige versie van de Communication Matrix bij kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen

Kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) hebben hulp nodig om te communiceren, om te leren en om zich te ontwikkelen. Ondersteunde communicatie (OC) helpt hierbij. Om te bepalen welke ondersteunde communicatie het meest passend is, gebruiken we een instrument genaamd Communication Matrix (CM). Dit is in het Engels al onderzocht op betrouwbaarheid (nauwkeurigheid) en validiteit (meet wat het moet meten), maar nu kijken we voor het eerst naar de Nederlandse versie. Uit dit onderzoek blijkt dat de Communication Matrix ook in het Nederlands bruikbaar is. 

Details over het onderzoek

Onderzoekers:
Irena Draskovic, Stijn Deckers, Selsela Hasami en Hans van Balkom
Universiteit:
Radboud Universiteit Nijmegen
Publicatiedatum:
2024
Subsidie:
Deels uitgevoerd binnen het project Deelkracht en daarmee deels gefinancierd door ZonMw.

Waar gaat dit onderzoek over? 

Dit onderzoek gaat over de geschiktheid van het meetinstrument Communication Matrix om de communicatieve vaardigheden van mensen met een Communicatief Meervoudige Beperking in kaart te brengen. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 

Dit onderzoek is uitgevoerd door gebruik te maken van geanonimiseerde bestaande klinische data van 409 kinderen, verzameld door Milo. 

Welke conclusies komen uit dit onderzoek? 

Aan de hand van de onderzochte psychometrische eigenschappen van de Communication Matrix concluderen we dat het een betrouwbare en valide instrument is om de communicatieve vaardigheden van mensen met CMB in kaart te brengen en hun ontwikkeling te volgen. 

Wat betekent dit voor ouders en professionals? 

Kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB) kunnen vaak niet of nauwelijks praten. Ze kunnen baat hebben bij verschillende vormen van ondersteunde communicatie (OC). Een veelgebruikt internationaal instrument om communicatieve vaardigheden in kaart te brengen is de Communication Matrix (CM). De Communication Matrix is een online vragenlijst die in interviews kan worden afgenomen. 

In ons onderzoek hebben we gekeken naar de Nederlandstalige versie van de Communication Matrix. De resultaten geven eerste aanwijzingen dat dit een betrouwbaar en bruikbaar instrument is om de communicatieve vaardigheden van kinderen met een Communicatief Meervoudige Beperking in kaart te brengen.

Het is belangrijk om kinderen specifieke ondersteuning te bieden voor communicatieve vaardigheden die zich langzamer ontwikkelen, zoals sociale interactie en informatie-uitwisseling. Dit kan helpen om een betere balans te creëren in hun communicatieve ontwikkeling.

Lees onze andere onderzoeken