Een narratieve review van technologische mogelijkheden voor dynamisch assessment bij kinderen met communicatief meervoudige beperkingen

Om de best passende vormen van ondersteunde communicatie (OC) te kiezen voor kinderen en jongeren met communicatieve meervoudige beperkingen is het belangrijk om hun leer- en ontwikkelingspotentieel in kaart te brengen. Maar zij kunnen vaak niet worden getest met standaard genormeerde testen. Dynamisch assessment (DA) richt zich vooral op hoe iemand leert en wat diegene daarbij nodig heeft, waardoor het beter geschikt is voor deze groep. In dit artikel, een narratieve review, onderzoeken we de toepassingen van dynamisch assessment voor mensen met een communicatief meervoudige beperking. We kijken specifiek naar de ondersteunende rol van bestaande en nieuwe innovatieve technologieën. 

Details over het onderzoek

Onderzoekers :
Christopher Norrie, Stijn Deckers, Maartje Radstaake en Hans van Balkom
Publicatiedatum:
2024
Publicatie:
Multimodal Technologies and Interaction
Titel:
A Narrative Review of the Sociotechnical Landscape and Potential of Computer-Assisted Dynamic Assessment for Children with Communication Support Needs

Lees onze andere onderzoeken