Cognitieve vaardigheden in kaart bij kinderen met communicatief meervoudige beperkingen

Samen met 8D Games werkt Milo aan een uitdagend innovatietraject: de ontwikkeling van een game die orthopedagogen, psychologen en behandelaars helpt om de cognitieve vaardigheden en mogelijkheden van kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) in kaart te brengen. Momenteel ontbreekt het aan een breed inzetbare methode om het cognitieve vermogen van kinderen met een communicatief meervoudige beperking in kaart te brengen. Samen met 8D Games onderzoekt Milo de vraag:

Hoe kunnen we spelenderwijs cognitieve vaardigheden testen bij kinderen met een communicatief meervoudige beperking?

Het project

  • Breed inzetbaar

    Inzetbaar bij een brede doelgroep kinderen met meervoudig communicatieve beperkingen. 

  • Innovatief

    Bestaande hardware wordt innovatief ingezet. 

  • Momenteel getest in de praktijk

    Behandelaren ondersteunde communicatie zijn momenteel de game aan het testen.