Inzicht in samen beslissen in interprofessionele teams voor een jongen met downsyndroom met communicatieve en taalproblemen

Geschreven door

Samen beslissen, ook wel gedeelde besluitvorming genoemd, is een belangrijk onderdeel van samenwerking tussen verschillende professionals en ouders. Zeker voor het kiezen van passende vormen van ondersteunde communicatie (OC) en doelen voor de behandeling is goed samenwerken erg van belang. Communicatie wordt vaak gezien als de belangrijkste reden voor inefficiënte of ineffectieve samenwerking tussen professionals en ouders. Er is echter nog weinig bekend over groepsdynamiek bij het nemen van gezamenlijke beslissingen in een team met professionals, inclusief hun ouder en welke factoren een rol spelen in het komen tot besluiten. 

Details over het onderzoek

Onderzoekers:
Stijn Deckers en Yvonne van Zaalen
Publicatiedatum:
2024, maar de opdracht is in totaal in vijf verschillende jaren uitgevoerd met een eerste start in 2015
Titel:
Insights into Shared Decision-Making in Interprofessional Teams for a Boy with Down Syndrome with Communication and Language Issues: Simulation-Based Training for Medical and Allied Health Students

Waar gaat dit onderzoek over? 

Om te komen tot passende keuzes voor ondersteunde communicatie en aansluitende doelen en ideeën voor de behandeling is het noodzakelijk om het kind met een communicatief meervoudige beperking en het gehele sociale netwerk te betrekken. Iedereen in dat sociale netwerk heeft relevante informatie over hoe de communicatie verloopt met het kind met een communicatief meervoudige beperking en hoe dat te stimuleren. Samen beslissen over doelen en hoe de communicatie te ondersteunen is van groot belang voor het stimuleren van de ontwikkeling van de communicatieve ontwikkeling van het kind. Samen beslissen, waarbij echt alle informatie en perspectieven van iedereen worden afgewogen, gebeurt nog niet altijd in de praktijk en wordt door professionals als lastig ervaren. Het onderzoek probeert zicht te krijgen op welke factoren dit proces van ‘samen beslissen’ in het veld van ondersteunde communicatie beïnvloeden. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 

Op basis van de informatie die tijdens een behandeltraject verzameld is, is een casus ontwikkeld. In totaal hebben 62 groepen studenten (en ook een aantal groepen van professionals) in twaalf landen de opdracht bij deze casus uitgevoerd. Allereerst ontvingen zij een lezing over interprofessioneel samenwerken, samen beslissen, taalontwikkeling en ondersteunde communicatie. Daarna ontving iedereen binnen één groep een eigen, specifieke rol (bijv. ouder, leerkracht, logopedist). Elke rol heeft specifieke informatie over het kind. De informatie bij sommige rollen is aanvullend op elkaar, maar soms ook conflicterend (ander perspectief). Het doel van de casusopdracht is dat men samen komt tot een totaalbeeld van de communicatieve ontwikkeling van het kind én samen bepaald aan welke doelen gewerkt gaat worden.

Welke conclusies komen uit dit onderzoek? 

Ondanks dat alle groepen dezelfde informatie ter beschikking hadden, werden er 39 verschillende doelen voor de communicatieve behandeling van het kind met CMB geformuleerd. Verschillende factoren werden gevonden die invloed hebben op het samen beslissen, waaronder: 

  1. Persoonlijke factoren
  2. Structuur van het overleg
  3. Afwegen van argumenten
  4. Doorvragen en vergelijken van informatie
  5. Communicatieve vaardigheden
  6. Taalgebruik

Wat betekent dit voor ouders en professionals? 

Tijdens de casusopdracht zelf konden deelnemers leren hoe het is om samen te beslissen. Zo kregen zij inzicht in het groepsproces en ook in hun eigen rol. Uit het onderzoek zelf kunnen we leren dat samen beslissen in ondersteunde communicatie inderdaad complex is en dat veel factoren een rol spelen. Wat het meest naar voren kwam was het goed afstemmen op elkaars taalgebruik: begrijpen we elkaar wel echt goed? Daarnaast is het van belang om ook echt samen besluiten te nemen: is iedereen op de hoogte van de argumenten en waarom dan welke keuzes worden gemaakt?

Lees onze andere onderzoeken