Wat is modelleren?

Modelleren houdt in dat je één of meerdere woorden in je gesproken zin ondersteunt met een symbool of een gebaar. Modelleren houdt ook in dat je laat zien en uitlegt waar op het ondersteunde communicatie-systeem een woord te vinden is. Het gaat dus zowel om het ondersteunen van de eigen taal, als om het leren gebruiken van het systeem door het kind.