In gesprek over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Op dinsdag 11 juni was Milo aanwezig bij de sprintsessie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministry of Education, Culture and Science. We spraken over een werkagenda voor de komende 16 jaar voor de Nationale Strategie voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Ook ISAAC-NF, FOS, FODOK en andere partijen waren aanwezig. 

Deze sessie richtte zich specifiek op het levensdomein Onderwijs en Ontwikkeling. Inclusief en passend onderwijs stond centraal. Natuurlijk hebben we sterk gepleit voor communicatie en de inzet van ondersteunde communicatie (OC) als sterke basis hiervoor. Geen inclusieve samenleving en geen passend onderwijs zonder dat ieder kind zich kan uiten op zijn manier, in welke (OC-) vorm dan ook! 

In oktober volgen verdere sessies om de werkagenda concreter te maken.