Prof. dr. Bea Maes Keynote spreker

Communicatie en interacties bij mensen met meervoudige beperkingen

In haar keynote presentatie vertelt Bea over de centrale rol die Communicatie en interacties spelen voor de levenskwaliteit van mensen met meervoudige beperkingen. Door in te zetten op ondersteunde communicatie (OC) wordt op diverse manieren bijgedragen aan een betere levenskwaliteit. 

Voor mensen die zich niet op een verbale wijze kunnen uitdrukken en de gesproken taal in hun omgeving moeilijk begrijpen, speelt de omgeving een des te belangrijker rol in het ondersteunen van communicatie en interacties. Zowel op jonge leeftijd als op latere leeftijd zijn de strategieën van de interactiepartners en het ontwerp van de leef- en woonomgeving sterk bepalend voor de kansen die mensen met meervoudige beperkingen hebben om hun omgeving te begrijpen, zichzelf te kunnen uitdrukken en begrepen te worden. Communicatie is daarbij steeds ingebed in kwaliteitsvolle interacties. Contact maken, sensitief reageren op signalen, wederzijdse afstemming, wederkerigheid, inlevingsvermogen, samen (bezig) zijn met elkaar, en positieve emoties zijn belangrijke kerndimensies van kwaliteitsvolle interacties. 

Over prof. dr. Bea Maes

Bea Maes is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek) van de Katholieke Universiteit Leuven. 

Zij is gespecialiseerd in het domein van onderwijs, zorg en ondersteuning voor personen met verstandelijke of meervoudige beperkingen. Zij is titularis van diverse vakken m.b.t. personen met een handicap en orthopedagogische hulpverlening. Zij publiceert en begeleidt onderzoek op het domein van opvoeding, onderwijs en begeleiding van personen met verstandelijke of meervoudige beperkingen. De belangrijkste onderzoekslijnen op dit ogenblik hebben betrekking op (1) Zorg en ondersteuning van personen met ernstig meervoudige beperkingen, (2) Kwaliteit van leven en kwaliteit van ondersteuning, (3) Gezinnen met een kind met een handicap, (4) Ouder wordende personen met een verstandelijke beperking en (5) Gedragsproblemen en psychische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Het symposium