Dr. Judith Stoep Spreker namens promovendus Lilianne Janssen-Duim

Onderzoek naar de ontwikkeling en instructie van beginnende geletterdheid bij kinderen met communicatief meervoudige beperkingen

Judith zal namens promovendus Lilianne Janssen-Duim vertellen over de voortgang van het onderzoek naar de ontwikkeling en instructie van beginnende geletterdheid bij kinderen met communicatief meervoudige beperkingen (CMB). Judith deelt tijdens de presentatie de eerste inzichten uit de reviewstudie en de voortgang van de studie naar de huidige onderwijspraktijk. 

Over dr. Judith Stoep

Dr. Judith Stoep is taalwetenschapper. Ze is gespecialiseerd in taalontwikkeling en leesvaardigheid bij kinderen die extra hulp nodig hebben. Haar promotieonderzoek ging over de taal- en geletterdheidsontwikkeling bij kinderen in groep 1 tot en met groep 3. Ze onderzocht hierbij ook de rol van leerkrachten en ouders.

Met haar bevindingen hielp ze bij het ontwikkelen van de Taallijn VVE, een programma voor peuters om hun taalvaardigheid te stimuleren. Ook maakte ze onderdeel uit van het ontwikkelteam van KLIN©. 

Judith doet momenteel praktijkgericht onderwijsonderzoek bij het Expertisecentrum Nederlands. Daarnaast is ze docent bij Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Radboud Universiteit en maakt ze onderdeel uit van de leerstoelgroep Ondersteunde Communicatie. 

Over promovendus Lilianne Janssen-Duim

Lilianne Janssen-Duim is promovendus aan de leerstoel Ondersteunde Communicatie (OC) aan de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt de ontwikkeling en instructie van beginnende geletterdheid bij kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). 

Lilianne heeft haar master Pedagogische Wetenschappen in 2022 afgerond. Haar masterthesis richtte zich op een assessment voor de communicatieve competentie van kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Daarnaast heeft Lilianne klinische ervaring als ergotherapeut. Daarbij richtte ze zich vooral op kinderen met meervoudige beperkingen.

Het symposium