Mijn Film, Mijn Verhaal Mogelijkheden van zelfgemaakte films als ondersteunde communicatie

Het project ‘Mijn Film, Mijn Verhaal’ wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de communicatie van niet of nauwelijks sprekende kinderen en jongeren met een motorische beperking en normale intelligentie.

Beter communiceren helpt bij zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en empowerment van deze doelgroep. Dit heeft een grote invloed op hun mogelijkheden tot participatie in de samenleving. Het verbeteren van de communicatie kan bereikt worden door film als middel voor ondersteunde communicatie (FaOC) in te zetten. Dit is de combinatie van communiceren in woord én beeld waarbij de regie in handen is van de gebruiker!

Projectdetails

Uitvoerder:
Mascha Legel
In samenwerking met:
Hans van Balkom, Bert Steenbergen, Toon Kuijs, Jan Kraaijenbrink, Hettie Hamstra, Judith Stoep en Ludo Verhoeven
Looptijd:
1 juli 2023 - 31 december 2018
Partners:
NSGK, Revalidatiefonds, VSBfonds, Phelps, stichting voor spastici

Eigen films maken

Film als middel voor ondersteunde communicatie is een combinatie van middelen (zoals een camera) en techniek (filmen & monteren) om filmbeelden te gebruiken voor ondersteund communiceren. Doordat de gebruiker zelf filmt, zijn de beelden persoonlijk. Dat is het innovatieve karakter van dit ondersteunde communicatiemiddel. De gebruiker creëert zijn eigen beeldbank, in plaats van standaard middelen te gebruiken voor ondersteund communiceren.

Film als Ondersteunde Communicatie (FaOC)

Communiceren door film

De gebruiker is cameraman, editor en regisseur van zijn films. Op die manier kan iemand zijn verhaal geheel zelfstandig creëren en erover vertellen. Dat biedt kansen om er dan met anderen over te praten, oftewel te communiceren.

De film samen (terug)kijken biedt verschillende voordelen:

  • Er is een gedeelde inhoud en een duidelijke aanleiding voor communicatie
  • Er is visueel toegang tot begrippen en het geven van betekenis
  • Het verbreden van de woordenschat
  • Het opdoen van gesprekservaring
  • Het verbeteren van expressieve taalvaardigheden en vertelvaardigheden 
  • Het sluit aan bij de huidige samenleving met smartphones, tablets en social media

Door de film (terug) te kijken, ontstaat er een gedeelde inhoud en een duidelijke aanleiding om te communiceren. De beelden dienen als een gezamenlijk referentiekader. Het biedt visuele toegang tot begrippen en het geven van betekenis.  en dus ook tot het verbreden van de woordenschat, visuele ondersteuning bij betekenistoekenning en het opdoen van gesprekservaring. Het zelf kunnen presenteren of vertellen bij de film leidt ertoe dat expressieve taal- en vertelvaardigheden van de doelgroep verbeteren, waarmee de ‘communicatieve competenties’ verbeteren.