'Liam begrijpt nu zoveel meer'

De moeder van Liam vertelt dat ondersteunde communicatie (OC) meer is dan alleen een spraakvervanger. Het helpt Liam de wereld om zich heen beter te begrijpen en het stimuleert zijn spraak. Onder andere door ondersteunde communicatie maakt hij nu stappen in het speciaal onderwijs en leert hij lezen en rekenen. Liam heeft op vijfjarige leeftijd een KLIN©-jaar gevolgd. 

De spraak kwam niet op gang

De moeder van Liam had al snel een gevoel dat er iets aan de hand was, zoals veel ouders dat hebben. Liam zat voor een aangeboren reuzenmoedervlek in een heftige operatieperiode. Zijn spraak kwam maar niet op gang. "Zou het met de operatieperiode te maken hebben?", vroeg de moeder van Liam zich nog even af. Maar al snel wist ze dat er iets anders aan de hand was. Na onderzoek bij verschillende instanties, waaronder het consultatiebureau, het audiologisch centrum en de kinderarts, kreeg Liam de diagnose ontwikkelingsachterstand met vermoedelijk autismespectrumstoornis (ASS). 

De kracht van social media

Langzaam kwamen er wel wat woordjes vanaf de leeftijd van drie jaar, maar het bleef bij een paar woordjes. "Echt hele kleine stapjes waren het. Maar we vierden altijd iedere stap!", vertelt de moeder van Liam. Ze kwam ondersteunde communicatie (OC) tegen op social media. "Een vader met twee autistische zonen (@storiesaboutautism op Instagram) plaatst iedere dag video's van hun dag. Daar kwam ik voor het eerst Proloquo2Go tegen. Ik herkende mijn eigen zoon in zijn jongste zoon, en ik werd meteen enthousiast van de mogelijkheden van ondersteunde communicatie". De moeder van Liam was daarom ook erg blij dat op het Kinderdagcentrum de logopediste aan de slag ging met ondersteunde communicatie in de vorm van een Taalactiviteitenkaart (TAK). "Liam pakte het snel op, en de logopediste raadde ons aan om contact op te nemen met Milo". 

Liam met zijn ouders
Liam met zijn broer

Niet alleen een spraakvervanger

De moeder van Liam ontdekte al snel dat ondersteunde communicatie ook spraak kan stimuleren. "We ontdekten dat Liam het liefst met spraak communiceert, maar juist door ondersteunde communicatie is zijn spraak erg gegroeid. Ondersteunde communicatie zorgt ervoor dat taal minder vluchtig is en visueel wordt. Liam is ontzettend visueel ingesteld. Dit laat zien dat ondersteunde communicatie niet alleen een spraakvervanger hoeft te zijn, maar ook gesproken taal kan stimuleren". De grootste sprongen zagen ze in taalbegrip. "Door Milo en ondersteunde communicatie is het taalbegrip van Liam gigantisch gegroeid. En dit taalbegrip zorgt dat hij nu steeds meer stappen maakt in zijn eigen communicatie, sociale vaardigheden en didactische ontwikkeling".

Prikkelverwerking en lichaamsbesef

Bij Milo bekijken ze communicatie veel breder dan alleen taal. "Milo ging, samen met ons, echt op onderzoek uit. Hoe communiceert Liam? Wat zijn zijn sterke kanten, en waar liggen zijn uitdagingen? We kwamen er zo achter dat lichaamsbesef en prikkelverwerking een grote invloed hebben op hoe Liam communiceert", vertelt de moeder van Liam. "We hebben echt geleerd hoe we, door bijvoorbeeld beweging en liedjes, het lichaamsbesef van Liam kunnen vergroten. En juist tijdens deze bewegingsoefeningen maken we tot op de dag van vandaag heel mooi contact met hem. Door taal in te voegen, bijvoorbeeld door het zingen van liedjes, leert hij tijdens deze momenten veel nieuwe begrippen".

Film als ondersteunde communicatie

"Bij Milo hebben we ook geleerd hoe we film in kunnen zetten om ervaringen te kunnen herbeleven. Als we ergens naartoe gaan, dan maken we videobeelden van wat we gedaan hebben. Die kijken we later terug, de dag erna of later, om te kijken wat we gedaan hebben en om de dag te herbeleven. We gebruiken daarbij ook ondersteunde communicatie om het voor hem nog begrijpelijker te maken. Hij geniet er echt van om de dag te herbeleven en om over de dag te praten. Zonder videobeelden en spraakcomputer zou dit een stuk lastiger zijn. Hij krijgt meer besef van wat we gedaan hebben en hij kan makkelijker begrippen koppelen aan ervaringen. En misschien wel het belangrijkste: ook het plezier kan hij weer herbeleven". Ook hebben ze kennisgemaakt met verschillende apps. "De app Pictello is van grote waarde. We maken foto's van Liams boeken en spreken het verhaal in. Liam leert onder andere op deze manier lezen".

Lezen, schrijven en rekenen

Liam was vijf jaar tijdens zijn KLIN©-jaar bij Milo. Inmiddels is Liam zeven jaar en is hij bezig met zijn tweede schooljaar op speciaal onderwijs. "De overgang van Milo naar onderwijs was heel prettig. Magda van Milo heeft voor een hele goede overdracht gezorgd, waardoor Liam zijn groei die hij bij Milo doormaakte heeft kunnen voortzetten. Hij heeft intensieve begeleiding nodig, en gelukkig is dat op zijn school mogelijk. Door deze intensieve begeleiding én ondersteunde communicatie maakt Liam nu veel stappen in lezen, schrijven en rekenen. Ik weet zeker dat het KLIN©-jaar bij Milo hier veel aan bijgedragen heeft".