Yvonne van der Heijden

Mijn naam is Yvonne van der Heijden, geboren in 1995. Sinds 2019 werk ik als behandelcoördinator bij Milo. Ik heb Pedagogische Wetenschappen gestudeerd met de specialisatie Beperkingen en Handicaps.

Belangrijk vind ik het stimuleren van de kleine stappen die een kind maakt, het (h)erkennen van de mogelijkheden die het kind heeft én het in hun eigen kracht zetten van het sociale netwerk.

Tijdens mijn studie heb ik als klassenassistente gewerkt binnen het cluster 3 onderwijs. Als vrijwilliger werkte ik op een dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking. En ik heb stage gelopen op een KDC voor kinderen met een algehele ontwikkelingsachterstand.

Mijn passie voor kinderen met een beperking is ontstaan door mijn studie en werkervaring. Belangrijke aspecten zijn het stimuleren van de kleine stappen die een kind maakt, het (h)erkennen van de mogelijkheden die het kind heeft én het in hun eigen kracht zetten van het sociale netwerk. Deze aspecten zijn niet alleen van belang voor de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden van het kind, maar voor alle ontwikkelingsgebieden. Bij Milo richten we ons op alle domeinen die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB).