Tanja Elserman

Mijn naam is Tanja Elserman, geboren in 1970. Ik ben afgestudeerd als logopedist en leerkracht basisonderwijs. Daarna heb ik verschillende scholingen gedaan, onder meer kindercoach, Rots en Water trainer, sensorische integratie en autisme.

Ik hecht waarde aan het implementeren van communicatie en sociale vaardigheden binnen het sociaal netwerk van de cliënt, waarin elke vorm van communicatie belangrijk is.

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in het onderwijs, logopediepraktijken, logopedie in het speciaal onderwijs, therapie met dolfijnen (AAT), begeleiding ondersteund door honden en individuele begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking. Ik sta positief ten opzichte van drempelverlagend werken door middel van bewegen, natuur en dieren.

Ik hecht waarde aan het implementeren van communicatie en sociale vaardigheden binnen het sociaal netwerk van de cliënt, waarin elke vorm van communicatie belangrijk is. Dit sluit goed aan bij mijn werk voor Milo. Sinds 2018 ben ik als behandelaar ondersteunde communicatie (OC) verbonden aan Milo.