Sonja Jansma

Mijn naam is Sonja Jansma, geboren in 1961. Sinds 2022 ben ik als behandelaar ondersteunde communicatie (OC) werkzaam bij Milo. Wat mij aanspreekt in de werkwijze van Milo is de aansluiting bij de mogelijkheden van het kind en de sterke gerichtheid op empowerment van de belangrijke mensen om het kind heen.
 

Ik krijg altijd veel energie als ik onbegrip en soms onmacht zie veranderen in wederzijdse afstemming, plezier en begrip.

Als pedagogisch behandelaar heb ik veel ervaring met het begeleiden van jonge kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of een taalontwikkelingsstoornis. Daarnaast ben ik gezinsbegeleidster geweest bij ouders met een doof/slechthorend kind. Als linguïst, met specialisatie taalverwerving en gebarentaal, heb ik me gericht op het toegankelijk maken van het onderwijs door in taal en communicatie af te stemmen op de mogelijkheden van de leerlingen. In het speciaal onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen gebruikte ik de inzet van gebaren en gebarentaal, ondersteunde communicatie, visualisatie, aangepaste onderwijsmethoden.

Ik wil mijn kennis en vaardigheden graag inzetten om gezinnen instrumenten in handen te geven waarmee ze de communicatie met hun kind kunnen vergroten. Ik krijg altijd veel energie als ik onbegrip en soms onmacht zie veranderen in wederzijdse afstemming, plezier en begrip.