Selsela Hasami

Mijn naam is Selsela Hasami, geboren in 1996. Sinds 2020 ben ik als behandelcoördinator regio Noord verbonden aan Milo. De functie van behandelcoördinator binnen Milo sluit perfect aan bij mijn interesses en wensen. Naast mijn reguliere werkzaamheden als behandelcoördinator voer ik ook, met veel plezier, onderzoekstaken uit binnen Milo.

Ik heb de opleiding bachelor Pedagogische Wetenschappen gedaan en aansluitend Research Master Behavioural and Social Sciences en de master Orthopedagogiek afgerond. 

Tijdens mijn master heb ik een jaar stagegelopen als behandelcoördinator bij Kentalis op een woongroep voor doofblinde cliënten met een verstandelijke beperking. Het werken met en voor deze jonge mensen gaf me heel veel energie. Tijdens deze stage merkte ik dat ik alle facetten van communicatie met deze jongeren bijzonder boeiend vond.