Sara Wering

Mijn naam is Sara Wering, geboren in 1979. Sinds 2023 werk ik bij Milo als behandelcoördinator KLIN© in Schijndel. 

Door met verschillende disciplines samen te werken en de expertises te bundelen, trek je met elkaar de geboden zorg naar een hoger plan, waar het kind van profiteert!

Aan de Universiteit Maastricht heb ik Biologische Psychologie gestudeerd met als specialisatie ontwikkelingspsychologie.
Als psycholoog heb ik een passie voor en een ruime ervaring in het werken met kinderen met een verstandelijke beperking en/of andere beperkingen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Ik ben werkzaam geweest binnen de kinderrevalidatie, het onderwijs en de gehandicaptenzorg. Communicatie, contact en interactie zie ik als een sleutel om te kunnen ontwikkelen en gedrag te verklaren én beïnvloeden. Wanneer er sprake is van communicatieproblemen vind ik het dan ook belangrijk en boeiend om te zoeken naar mogelijkheden om de communicatie van en met het kind te verbeteren.

Wanneer de ontwikkeling van een kind niet als vanzelf gaat vraagt dit vaak ook wat anders van het systeem om het kind heen. Het nauw betrekken van ouders en andere betrokkenen rondom het kind in het behandelproces vind ik dan ook heel belangrijk. Ook het werken in een multidisciplinair team is voor mij vertrouwd en vind ik zeer waardevol. Door met verschillende disciplines samen te werken en de expertises te bundelen, trek je met elkaar de geboden zorg naar een hoger plan, waar het kind van profiteert!