Lindy Heitzer

Mijn naam is Lindy Heitzer, geboren in 1997 en vanaf 2022 ben ik werkzaam als OC-behandelaar KLIN© in Susteren.

Nadat ik de HBO opleiding pedagogiek heb afgerond ben ik gaan werken bij een organisatie voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hier heb ik ervaring opgedaan met het ambulant werken binnen het regulier en speciaal onderwijs, bij gezinnen thuis, in de vrije tijd van het kind. Samen met een collega hebben wij een nieuwe ontwikkelingsgroep opgestart voor kinderen, tussen 2 en 5 jaar, met een ontwikkelingsachterstand.

Zowel vanuit de minor ‘Spelenderwijs’ die ik gevolgd heb, als vanuit mijn werken met kinderen, kwam ik erachter dat spel- en taalontwikkeling me erg liggen. Het onderzoeken van de mogelijkheden en de kansen van het kind zie ik dagelijks als een mooie uitdaging. Op zoek gaan naar de mogelijkheden om te kunnen communiceren in de breedste zin van het woord is waardevol voor zowel het kind als het netwerk.

Ik kijk ernaar uit hier samen met ouders, het netwerk, collega’s en betrokken therapeuten vanuit verschillende invalshoeken mee aan de slag te gaan. Spel en creativiteit zijn hierin voor mij belangrijke middelen om aansluiting te krijgen bij de belevingswereld van de kinderen. Elkaars kwaliteiten hierin benutten en iedere dag samen zorgen voor een kans voor het kind om zich te kunnen ontwikkelen. Ieder klein succesje vieren en hierop verder bouwen.