Gea Pool

Mijn naam is Gea Pool, geboren in 1982. Ik woon in Friesland en sinds 2016 ben ik verbonden aan Milo.

Ik vind het een hele uitdaging om kinderen en ouders te helpen ontdekken hoe ze elkaar beter kunnen leren begrijpen en wat mooi om te zien als dit ook lukt!

Aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik de bachelor Algemene Taalwetenschap en de master Speech and Language Pathology gevolgd. Daarnaast heb ik de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hanzehogeschool Groningen.

Sinds het afronden van mijn studies heb ik op verschillende settingen gewerkt met kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften, zoals in het speciaal onderwijs, Kinderrevalidatie Friesland en het Diagnostisch Centrum in Sint-Michielsgestel.

Ik werk ook in gezinnen, bijvoorbeeld in een gezin met een meisje met moeilijk verstaanbaar gedrag, waarbij met name problemen worden ervaren in de communicatie. Ik vind het een hele uitdaging om kinderen en ouders te helpen ontdekken hoe ze elkaar beter kunnen leren begrijpen en wat mooi om te zien als dit ook lukt!