Dr. Maartje Radstaake

Mijn naam is Maartje ten Hooven - Radstaake, orthopedagoog en werkzaam bij de Radboud Universiteit, Milo en het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast ben ik de voorzitter van ISAAC-NF, de belangenverenging van mensen die zich via gesproken en/of gebarentaal niet goed (genoeg) kunnen uiten of dit niet goed (genoeg) begrijpen. Via kinderen en volwassenen met Angelman syndroom ben ik aanraking gekomen met ondersteunde communicatie (OC), zij hebben mij geïnspireerd om me verder te verdiepen in ondersteunde communicatie. Als snel werd het me duidelijk hoe helpend ondersteunde communicatie kan zijn, hoeveel plezier het op kan leveren en wat het doet met iemands mens-zijn. 

Als tiener werd ik geraakt door een kaart met de uitspraak van Toon Hermans: "Ik word er wel eens mismoedig van, dat ik wat ik voel, niet zeggen kan". Hij heeft jarenlang op mijn bureau gestaan, zonder dat ik echt snapte waarom ik dit zo'n mooie tekst vond. Nu snap ik het wel. Wat moet het frustrerend zijn om je niet goed te kunnen uiten. Gelukkig is er ondersteunde communicatie en gelukkig wordt het door toenemende kennis en (technologische) mogelijkheden voor steeds meer mensen mogelijk om ondersteunde communicatie te gebruiken. Via Stichting OOK-OC! (innovatie) zet ik mij in om ondersteunde communicatie nog bekender te maken bij kinderen en jongeren die niet spreken, hun sociale netwerk en professionele omgeving. Via mijn banen en ISAAC-NF zet ik mij in voor een inclusievere samenleving waarin iedereen gehoord wordt, hoe je ook communiceert.