Camilla van Beugen

Mijn naam is Camilla van Beugen, geboren in 1964. Sinds augustus 2021 ben ik als Manager Diagnostiek en Behandeling werkzaam bij Milo.

Ik vind het belangrijk een veilige omgeving te creëren voor collega’s en cliënten om samen het beste uit jezelf te halen.

Ik ben orthopedagoog en GZ-psycholoog en heb jarenlange ervaring binnen de kinderrevalidatie en het audiologisch centrum. Het vormgeven van en werken met handelingsplannen loopt als een rode draad door mijn carrière en nog steeds boeit het mij om te zien hoe beïnvloeding van diverse ontwikkelingsgebieden door handelingsgericht werken kan leiden tot een passende afstemming en communicatie binnen een systeem.

De afgelopen twee jaar was ik regiebehandelaar bij een organisatie gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van autisme. Een erg boeiende leeromgeving vanuit de wetenschap dat jonge kinderen met communicatieproblemen vaak kenmerken vertonen van autisme en dat een zuivere beeldvorming bepalend is voor het juist passende behandel- en begeleidingsaanbod. De samenwerking met ouders en het systeem is hierbij van het hoogste belang.

Binnen Milo hoop ik op al deze gebieden een bijdrage te kunnen leveren aan het inhoudelijk proces. Mijn passie is de afstemming zoeken tussen vraag en aanbod, hebben we gezamenlijke doelen en spreken we dezelfde taal, handelen we in vertrouwen en mochten we elkaar toch verliezen vinden we elkaar dan weer door eerlijkheid en transparantie? Ik vind het belangrijk een veilige omgeving te creëren voor collega’s en cliënten om samen het beste uit jezelf te halen.