Brenda Perfors

Mijn naam is Brenda Perfors, geboren in 1961, en als orthopedagoog, met brede ervaring in het onderwijsveld, help ik ondernemende scholen graag om ondersteunde communicatie te integreren in hun onderwijsaanbod.

Effectief communiceren is voor iedereen de basis voor persoonlijke ontwikkeling en van het grootste belang in relaties, onderwijs en werk.

Als orthopedagoog heb ik jarenlange ervaring zowel binnen het regulier als het speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Binnen een samenwerkingsverband Passend Onderwijs hield ik mij onder andere bezig met de toeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes vanuit voorschoolse (zorg)instellingen naar onderwijs, met een passend onderwijs/zorgaanbod. Sinds oktober 2021 ben ik verbonden aan Milo als Verbindingsfunctionaris Onderwijs en Zorg.

Effectief communiceren is voor iedereen de basis voor persoonlijke ontwikkeling en van het grootste belang in relaties, onderwijs en werk. Daarom breng ik de kennis en kunde van Milo graag onder de aandacht van onderwijs en zorginstellingen, om ook daar samen een duurzaam en (nog) passend(er) aanbod te kunnen creëren voor kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking. Wat heeft je organisatie nodig om mee te doen? Laat het mij weten en ik maak graag een afspraak!