Ans Kilkens

Mijn naam is Ans Kilkens, geboren in 1980. Na mijn opleiding Logopedie heb ik binnen de masteropleiding Taalwetenschappen de specialisatie Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit gevolgd. Sinds juni 2021 ben ik binnen Milo werkzaam als manager diagnostiek en behandeling. Hier werk ik samen met een groep bevlogen en gedreven professionals. 

Samen met het kind en de betrokkenen rondom het kind wordt gestreefd naar het elkaar beter leren begrijpen, maar vooral ook naar het creëren van een uitdagende en duurzame ontwikkel- en leeromgeving.

Ik ben werkzaam geweest in de kinderrevalidatie (Sint Maartenkliniek Nijmegen) waar mijn focus lag op de doelgroep kinderen met communicatief meervoudige beperkingen. Ik was betrokken bij de directe begeleiding van de kinderen en hun omgeving en daarnaast voerde ik promotieonderzoek uit naar de ontwikkeling en evaluatie van de communicatiebehandeling het CAIS (Communicatie Assessment & Interventie Systeem) voor kinderen die grote moeilijkheden ondervinden bij de verwerving van vroege communicatieve gedragingen). Ook ben ik werkzaam geweest binnen de opleiding Logopedie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Ik zet mij graag in om ondersteunde communicatie (OC) bredere bekendheid te geven en kennis en kunde rondom ondersteunde communicatie te vergroten. Zo ben ik medeontwikkelaar van het ALOHA-vocabulaire voor spraakcomputers, verzorg ik onderwijs en trainingen op gebied van ondersteunde communicatie en participeer ik in wetenschappelijk onderzoek.

Samen met het kind en de betrokkenen rondom het kind wordt gestreefd naar het elkaar beter leren begrijpen, maar vooral ook naar het creëren van een uitdagende en duurzame ontwikkel- en leeromgeving.
De sleutel daartoe: het op maat inzetten van ondersteunde communicatie.